Tilburgs Christelijk Gemengd Koor

Bestuur Tilburgs Christelijk Gemengd Koor 2017

-------------------------------------------------------------


Bestuur Tilburgs Christelijk Gemengd Koor 2017


Voorzitter: Riky Reijnders


Penningmeester: Henk Blanken


Secretariaat: werkgroep; Hilda van der Plaats, zr. Mary Ringnalda


Bibliothecaris (muziek) : vacature (Henk Blanken)


Algemeen bestuurslid: Jeanne Geleijns


Muzikale leiding : René Dentro dirigentWerkgroepen:


Secretariaat:

Riky Reijnders Algemene leiding

Hilda van der Plaats en zr. Mary Ringnalda

Bestuursvergadering

Agenda

Notuleren en verslaggeving

Uitnodigingen; concerten, aan donateurs en vaste gasten

Ledenlijst

Verjaardagkaarten

Donateursbrieven

Notuleren en verslaglegging Jaarvergadering (Hilda van der Plaats)

Verslaglegging: Jaaroverzicht Jeanne Geleijns


Riky en Wim Reijnders

Subsidieaanvraag Art Fact

Invullen Bumarechten

Sponsoraanvragen


Optredens TCGK in overleg met bestuur

Werkgroep: Wim Reijnders, René Dentro, Hilda v de Plaats, Leni van Wensen, Cissy Mohr en zuster

Mary Ringnalda.

Planning maken optredens in overleg met bestuur en dirigent

Organiseren concerten

Contact voor solisten en musici

Optredens verzorgen in kerken en verzorgingshuizen

“Notre Dame” – Hilda van der Plaats

“Koningsvoorde”- Cees Bastings

“Opstandingskerk” – - Jeanne Geleijns

“Zonnehof”- Cissy Mohr

“Kapel Mater Misericordiea” Ingrid van Belkom


Communicatie en PR. Wim Reijnders in overleg met bestuur.

Werkgroep organisatie

Wim Reijnders , René Dentro, Hilda v de Plaats, Leni van Wensen, Cissy Mohr en zuster Mary

Ringnalda.

Persberichten

Aanspreek voor Media

Ledenwerving


Muziek, aanvraag en opleg muziekmappen

Henk Blanken


Koffie/thee verzorging en verjaardagspotje

Janita van Es


Website

Aanleveren berichtgeving Bestuur